Adnan TEPECİK

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü’nü bitirdi, aynı üniversitede yüksek lisans,sanatta yeterlilik  ve ayrıca doktora  çalışması yaptı.

Yurt dışında  öğrenme kaynakları konusunda  ihtisas eğitiminde bulundu. Uzun yıllardır sanat eğitimcisi olarak çalışan Tepecik,  logo  ve resim yarışmalarında 4 ödül kazandı,  sekiz  kişisel sergi  açtı, çok sayıda ulusal ve uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerine  iştirak etti,  teknik ve medikal  olmak üzere, değişik alanlarda   buluşları olan Tepecik,  2016-2017 yıllarında 4 patent ödülü almıştır.

Sanat ve tasarım eğitimi  konularında  şimdiye kadar 5 kitabı ve 50 araştırma makalesi yayınlanmıştır. Gazi Üniversitesi Güzel  ve Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Fakülte yönetim Kurulu üyeliği  yapan Tepecik,  2005 yılında  Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  kurucu dekanlığı  yapmıştır.


He graduated from Gazi Faculty of Education, Paiting Department, he studied MA degree and PhD degree In the same university.

He has specialized training in learning resources in abroad. Tepecik, who has been working as an art educator for many years, has won 4 awards in logo and painting competition, he  has opened eight personal exhibitions, participated in numerous national and international art and design events, and invented in various fields including technical and medical fields. He has won 4 patent awards in 2016-2017.