Ahmet ÇAKIROĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Sağlık yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Organ Nakli Koordinatörlüğü yüksek lisans eğitimi halen devam etmektedir. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevini yürütürken 1 Haziran 2000 tarihli Organ Nakli Yönetmeliği’nin çıkması ve İstanbul’da organ nakli bölge koordinasyon merkezinin kurulması ile Marmara Bölge Koordinatörü olarak atandı. 2009 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bu sırada Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörler kurul üyeliğine seçildi ve 2014 yılına kadar bu görevini aralıklarla sürdürdü. Organ Nakli Koordinatörleri Derneği’nde yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcılığı ve başkanlık yaptı. Türkiye Organ Nakli Vakfı’nda başkan yardımcısıdır. Ayrıca, çeşitli mesleki ve sosyal dernek ve vakıflarda da görev yapmaya devam etmektedir.

He graduated from Karadeniz Technical University Faculty of Medicine. He received master's degree in health management. Organ transplant coordinator master education is still continuing. Dr. Lütfi Kırdar Kartal was appointed as Marmara Regional Coordinator with the appointment of the Organ Transplantation Regulation dated June 1, 2000 and the organ transplantation region coordination center in Istanbul. He continued this task until 2009. At the same time, the Ministry of Health Organ Transplant Coordinators was elected as a member of the board and continued this task until 2014. Member of the Organ Transplant Coordinators Association, was a member of the board of directors, vice president and chairman. He is the vice chairman of the Organ Transplant Foundation of Turkey. He also continues to serve in various professional and social associations and foundations.