Ali SEYLAN

1970 yılında Türkiye’nin Tokat ilinde doğmuştur. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünden lisans derecesini almıştır. 1997 yılında araştırma görevlisi olarak başlamış, 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Güzel Sanatlar (Grafik) bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılında tasarım ve reklam şirketi kurmuş. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr. ve 2012 yılında Doç. Dr. olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğtim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünde çalışmıştır. 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde halen çalışmaya devam etmektedir.

5 kişisel sergi açmış ve birçok ulusal ve uluslararası sergilere katılmıştır. Ulusal ve Uluslararası ödüller kazanmıştır. Makale ve Temel Tasarım adlı kitap yayınlamıştır. Lisans ve Lisansüstü seviyede dersler vermektedir.


1970, Born in Tokat Turkey. 1995, B.A. in Ondokuz Mayis University Education Faculty Fine Arts Education department, Samsun. 1997, began the research assistant and 1998, M.S. in Ondokuz Mayis University Social Science Institute Fine Arts (Graphic) department, Samsun. 2005, founded a design and advertising company. 2009, began assistant professor and2012, appointed associate professor Ondokuz Mayis University Education Faculty Fine Arts Department, 2013, Ondokuz Mayis University Fine Arts Faculty Visual Communication Design Department.

Five solo exhibitions and attended many national and international exhibitions. Won national and international awards. Published papers, articles and a book titled Basic Design. Lectures in university graduate and post graduate levels.