Ali TOMAK

Ali Tomak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslarası düzeyde çok sayıda sosyal içerikli afiş tasarım yarışmalarında sergileme almış ve davetli sergilere katılmıştır. Ayrıca afiş tasarımları ile ulusal ve uluslarası ödüller kazanmıştır.


Ali Tomak is a Associate Professor in Visual Communication Design at Ondokuz Mayıs University Fine Arts Faculty, Samsun, TURKEY. His poster design were exhibited in its national and international level in many social poster design competition and participated or invited in poster exhibitions. Also he has won poster design with national and international awards. Some awards and exhibitions: Ecuador Poster Bienal 2016, Today Posters “Without World of Violence" 2015, 2015 Poster For Tomorrow "Right To Healthcare" 2015, Poster For Tomorrow “A Home For Everyone" 2013, VI. United Designs 2013, VIDAK (Vısual Informatıon Design Association of Korea) 2012, Good 50 x 70 2012, Utilita Manifesta Design For Social “Design For Voluteering Peace and Human Rights” 2012, Good 50 x 70 2011, Utilita Manifesta “Design For Volunteering” 2011, 4th. International Peru Poster Competition "Water" 2010, 3rd International Poster Design and Computer Animation Competition "Anti-AIDS - Ukraine" 2009, The 4th Block 7th International Triennial of Ecological Poster Design 2009, Good 50 x 70 2008, Good 50 x 70 2007.