Levent MERCİN

1968 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne girdi ve 1991 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden 2002 yılında yüksek lisans ve 2006 yılında da doktora derecelerini aldı. 2011 yılında doçent ünvanı aldı. Onu yurt dışında olmak üzere 14 kişisel sergi açtı. Biri ortak olmak üzere 100 yakın ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. Biri çift yazarlı, diğerinin ise editörlük ve bölüm yazarlığını yaptığı 17 kitabı; akademik dergi ve sempozyum kitaplarında 76 bilimsel makale veya bildirisi yayımlandı. Ulusal ve Uluslar arası eğitim ile sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Bilimsel toplantılarda panelist ve sempozyumlarda oturum başkanlığı görevi ile jüri üyeliklerinde bulundu. Mercin, UNESCO, UNICEF, EUROPEAN UNION, BAP ve Kalkınma Ajansları Projelerinde yürütücülük ve bir kısmında da uzman olarak görev aldı. Halen Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.


Born in 1968 at Ceyhan province of Adana. In 1987, entered the Painting-Handiwork Teaching Department at Gazi University and graduated in 1991. Assigned to teacher duty the same year. Received Masters degree in 2002 and doctorate degree in 2006 from Gazi Institute of Educational Sciences. He was take to title assintand proffesor in 2011. Opened seventeen personal exhibitions ten of which are international. Attended to 100 national and international mixed exhibitions. Published fourteen books, one of them co-written and the other co-written and edited, also published 76 conference and journal papers. Attended to education oriented projects and graphic design projects for social issues. Attended to Panel and Symposium session chairmen and jury duties. Mersin taken office in the UNESCO, UNICEF, EUROPEAN UNION, BAP and Development Agencies Projects. Currently continues his work in the Faculty of Fine Arts of Dumlupınar University, Department chairman of Visual Communication Desing.