KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

ve ADNAN KAHVECİ VAKFI, 1. ULUSLARARASI “SIFIR ATIK KONULU” AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI ve SERGİSİ PROJESİ

PROJE YARIŞMASININ ADI: “SIFIR ATIK” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

PROJE SÜRESİ

Proje başlangıç ve sonuçlandırma

5 Eylül 29 Ağustos 2020

Yarışma Süresi

Başlangıç 2 Şubat 2020 bitiş 20 Mayıs 2020

DESTEK VEREN KURUMLAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)

PROJE BÜTÇESİ

…………….

YARIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI

Günümüzün en önemli sorunlarından birinin çevre ile ilgili problemlerin olduğu söylenebilir. Çocuklarımıza yeşil bir Dünya bırakabilme, var olan doğal kaynakları en verimli bir şekilde kullanabilme, doğayı ve çevreyi sürdürülebilir bir hale getirme, küresel ısınmaya sebep olan durumları ortadan kaldırabilme, sıfır atık, temiz su ve hava vb. birçok konuda insanlar bir çaba içerisindedirler. Bu çaba bireysel olarak yapılabildiği gibi toplumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunun yeterli düzeyde olduğu ve farklı mecraların kullanılarak gerçekleştirildiği söylenemez. Bu yüzden özellikle Sivil toplum kuruluşları ile Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan ve görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasarım etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle uluslararası afiş yarışması düzenlenmesi düşünülmektedir.

Yarışma, oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde Dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışma jürisi alanında profesyonel ve akademik alanda çalışma yapan hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tasarımcılardan oluşturulacaktır. Bu jürinin takipçileri ile yarışmaya katılmak isteyen kişilerin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Ayrıca açılacak sergiler, sergileri izlemeye gelen insanlar, oluşturulacak katalogların dağıtılması ve incelenmesi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması da yarışma sonrasında ortaya çıkan ürünün, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır.

Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada afiş yarışması düzenlenmesi, buradan seçilen ilk 100 tasarımın sergisinin açılması, yine ilk 100 eserden bir ürün kataloğu oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, 100 eserden seçilecek tasarımlardan bazılarının farklı grafik tasarım ürünlerinde (web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem vb. dış mekân reklamlarında) kullanılması vb. projenin kapsamını oluşturmaktadır. Tasarımlardan oluşturulacak ilk 100 eserin sergisi istenildiği takdirde farklı ülke ve şehirlerde açılarak farkındalık düzeyi arttırılabilir.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğini gerçekleştirmiş üniversitelerinden biri olan “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü” ve “Adnan Kahveci Vakfı” kendi misyon ve vizyonları gereği farklı alanlarda birçok önemli etkinliğe imza atmış kurumlardır. 3 kez düzenlenen Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışmaları buna örnek olarak verilebilir.

Yukarıda ifade edilen gerekçelerden hareketle bu iki kurumum öncülüğünde Dünya’nın önemli sorunlarından biri olan çevre konusunda, “Sıfır Atık” temalı bir yarışma gerçekleştirmek bir ihtiyaç olarak görülmüştür.

YARIŞMA ve SERGİSİNİ DÜZENLEYEN KURUMLAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Adnan Kahveci Vakfı

YARIŞMA SERGİSİNİN VE ÖDÜL TÖRENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER

Düzenleme Kurulu tarafından daha sonra ilan edilecektir.

YARIŞMA SERGİSİNİN KAPSAMI

Sergi, yarışma kapsamı içinde ve yarışmanın amacına uygun olarak jüri tarafından seçilen ilk 100 afiş tasarımından oluşacaktır. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu sayıyı aşağı veya yukarı çekmeye yetkilidir.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma, “Sıfır Atık” konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı sürdürebilmeyi; “Sıfır Atık” konusu ile bireylerin çevreye karşı sorumluluklarının neler olduğunu hatırlatmayı; gelecek nesillere yeşil bir Dünya bırakabilmek için “Sıfır Atık” konusuna niçin önem vermemiz gerektiği konusunda insanları bilinçlendirmeyi kapsamaktadır.

YARIŞMA ve SERGİ PROGRAMI

Yarışmaya afiş tasarımların gönderilme işlemi 2 Şubat 2020 başlar, 20 Mayıs 2020’de biter. “1. Uluslararası Sıfır Atık Konulu Afiş Yarışması” Sergisi için yer Düzenleme Kurulu tarafından daha sonra ilan edilecektir.

PROJE SERGİSİNE KATILIM

Ödüle layık görülen ilk üç ödül sahibinin, ödül törenine katılabilmeleri için, ulaşım, transfer, konaklama ve yemek giderleri Adnan Kahveci Vakfı’nın takdirinde ve sorumluluğundadır.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Yarışmanın 1.’lik ödülü, 1 adet ikincilik ve 1 adet de üçüncülük ödülü ile belgeleri “Adnan Kahveci Vakfı” tarafından verilecektir; sorumluluk Adnan Kahveci Vakfı’na aittir. Ödüllerin Dağılımı:

1. Ödülü 10.000 TL ve Başarı Belgesi (Birincilik Ödülü)

2. Ödülü 5.000 TL ve Başarı Belgesi (İkincilik Ödülü)

3. Ödülü 3.000 TL ve Başarı Belgesi (Üçüncülük Ödülü)

4. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Jüri Özel Ödülü)

5. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Jüri Özel Ödülü)

6. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Jüri Özel Ödülü)

7. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi

8. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi

9. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi

10. Ödülü Düzenleme Kurulu Ödülü ve Başarı Belgesi

Ödül sahipleri, Düzenleme Kurulu tarafından karar verilecek yer ve tarihte yapılacak olan ödül töreninde ilan edilecek olup ödül tutarları ödül törenini müteakiben 30 gün içinde ödül sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.

DESTEK OLACAK KAMU KURUMLARININ LOGOLARININ VE İSİMLERİNİN YER ALACAĞI ALANLAR

Destek olan kamu kurumlarının logoları ve isimleri;

a. Etkinlik tanıtım afişi ve brandası,

b. Sergi kataloğu

c. Etkinlik sonrası görsel ve yazılı basında yer alacak haberlerde destek veren kamu kurumlarından bahis edilecektir.

d. Etkinlik internet sitesi

e. Sergilemek amacıyla basılacak eserlerde

YARIŞMA JÜRİSİ

Yarışmaya katılan afiş tasarımları, “Adnan Kahveci Vakfı” ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü” tarafından belirlenen ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel, akademisyen ve Vakıf temsilcisi jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma jürisi en kısa sürede ( http://www.posterland.org/) adresinden duyurulacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

a. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.

b. Tasarımın boyutları 70X100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

c. Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.

d. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

e. Tasarımların orijinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.

f. Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.

g. Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış üç (3) adet tasarım ile katılabilir.

h. Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

i. Bu durumun tespit süreci, ilk 100’e giren afişlerin ( http://www.posterland.org/) web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkartılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.

j. Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.

k. Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de olması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

l. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

m. Afiş tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.

n. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

n. Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ

Şartnamedeki koşulları taşıyan adayların 2 Şubat 2020 ile20 Mayıs 2020 tarihleri arasında mesai bitimine ( http://www.posterland.org/) web sitesine yüklenmelidir.

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCUN DUYURULMASI

a. Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla tasarımlar asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç 22-25 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

b. Seçici Kurul, değerlendirmeyi 27-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.

c. 1 Haziran 2020 tarihleri arasında ilk 100 afiş ( http://www.posterland.org/) askıya çıkartılacaktır. Eğer afişlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen tasarımlar listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden tasarım/tasarımlar eklenecek ve duyurusu 3 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tasarımlara itiraz için de iki gün süre verilecektir. Eğer bu tasarımlara da itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek sonucu 5 Haziran 2020 tarihinde ( http://www.posterland.org/) üzerinden duyuracaktır.

TELİF HAKKI

Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan tasarımların görsellerini; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfı uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Adnan Kahveci Vakfı, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

YARIŞMAYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

a. Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

b. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfı’nın kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

(http://www.posterland.org/)

KATILAN TÜM SANATÇI/TASARIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.