Ahmet BALCI
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun olan Ahmet Balcı, 20 yıldan bu yana basın sektörü içerisindedir. Özellikle sağlık iletişimine odaklanan Balcı, ulusal ölçekte birçok yarışmada jüri üyesi olarak yer almıştır. Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi tarafından yürütülen çok sayıda saha projesinde iletişim koordinatörü olarak görev almıştır. Ahmet Balcı, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Rektörlük Basın Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Balcı who is graduated from Anadolu University, Faculty of Communication, Department of Media and Communication, has been in the press industry for 20 years. Balcı focuses especially on health communication, he was a jury member in many national competitions. On the other hand, he has served as communications coordinator in the project field many times, which were conducted by the World Health Organization office in Turkey. Ahmet Balcı is still working as the Rectorate Press Consultant at the University of Health Sciences.