Ali SEYLAN

Tasarımcı ve Sanat Eğitimcisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Anasanat Dalından 1995'te mezun oldu. Aynı bölümde 1997'de araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden 1998'de Yüksek Lisans, 2004'de Sanatta Yeterlik diploması aldı. 2009 yılında Yardımıcı Doçent olarak göreve atandı. 2012 yılında Doçent ünvanı alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Bölümüne, 2018 yılında aynı bölümün Grafik Anasanat Dalına profesör olarak atandı.

Kişisel sergileri yanında bir çok uluslararası jürili ve davetli karma sergilere iştirak etti. Ulusal ve uluslararası ödüller kazandı. Tasarım alanında çeşitli yayınları bulunmaktadır.


Designer and Design Instructor

1995. He graduated from Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education (Graphic Design).
1997. He was appointed as a research assistant to the department he graduated from.
1998. Completed his Master's Degree at the Ondokuz Mayis University, Institute of Social Sciences, Department of Fine Arts (Graphic Design).
2004. Completed his PhD at the same institute.
2009. He was appointed as Assistant Professor to the Fine Arts Education Department of the Faculty of Education at Ondokuz Mayis University.
2012. He was appointed as Associate Professor in the department of Communication Design at the Faculty of Fine Arts at Ondokuz Mayıs University.
2018. He was appointed as a professor at the Department of Graphic Design, Department of Visual Communication Design.
He opened solo exhibitions, participated in many international juries, was invited and participated in national group exhibitions. Has won national and international awards. He has made many publications in his field.