Ali TOMAK
16 Temmuz 1968’de Samsun’da doğdu. 1994’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik Dalı’nda Yüksek Lisans programını, 2002 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümü Anabilim Dalı’nda Sanatta Yeterlik programını tamamladı. 2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne Dr. Öğr. Üyesi, 2011 yılında Doçent, 2018 yılında ise profesör olarak atandı. Ulusal ve uluslararası kapsamda düzenlenen pek çok afiş tasarım yarışmasında finalistler arasında yer aldı, kişisel afiş tasarımı sergileri açtı, karma ya da davetli sergilere katıldı. Pek çok çalışması ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda, özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer aldı. Ulusal ve Uluslar arası pek çok afiş tasarımı yarışmasında jüri üyeliği görevinde bulundu. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali Tomak was born in 1968 in Samsun, Turkey. He graduated from Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education The Department of Fine Arts Education in 1994. He graduated Master of Fine Arts Ondokuz Mayıs Üniversity Faculty of Education Department of Fine Arts Education in 1997. After that he graduated Philoshopy Doctor of Graphic Design, Hacettepe Üniversity, Faculty of Fine Arts at Graphic Design Department in 2002. He became an Assistant Professor in 2007, Associate Professor in 2011 and later Professor in 2018. He has participated in national and international poster design competition and exhibitions. He has taken so many solo and group poster exhibitions in Turkey and abroad as well as in all editions of the social content of the poster design contest for example Good 50x70, Poster For Tomorrow, Utilita Manifesta, 4th Block another International Poster Design Projects. Also, he was invited to poster exhibitions. His works are in the numerous collections in museums and private collections in Turkey and abroad. He is currently work on a educator member at Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts, Department of Visual Communication Design, Samsun, TURKEY.