Alper Özkan
1997 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Bölge Planlama Yüksek Lisansını 2000, ve Doktora Programını 2009 yılında tamamladı. Özel sektör deneyiminden sonra ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalıştı ve planlama stüdyo ve tasarım dersleri de dahil çeşitli derslerde yer aldı. Sonrasında Başbakanlık Konut Müsteşarlığında Şehir Plancısı olarak görev yapan Dr Özkan, 2003 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığında kariyer uzmanı olarak farklı birimlerde danışmanlık da dahil çeşitli görevler yaptı , AB tarama sürecini Bakanlık adına yürüttü. 2006-2009 ve 2013-2018 yılları arasında iki kez Rusya Federasyonu Moskova Büyükelçiliğimizde Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev yaptı ; Bakanlık adına Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya’da ülkemizin reklam , PR ve kültürel diplomasi başta olmak üzere faaliyetlerini yürüttü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak 2011-2013 yılları arasında görev yapan Dr Alper Özkan, 2019 yılından itibaren Görsel Sanatlardan sorumlu Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Sorumlulukları arasında Bakanlığın düzenlediği Genç Sanat Yarışmaları olan Güncel Sanat ve Afiş Tasarım Yarışmaları, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf , Devlet Resim Heykel gibi ulusal ve uluslarası yarışma ve sergiler de dahil olmak üzere plastik sanat alanındaki faaliyetler bulunmaktadır.

He graduated from Middle East Technical University's Faculty of Architecture in 1997 with a degree in Urban and Regional Planning. He completed his Master's degree in Regional Planning in 2000 and his PhD in 2009. After his private sector experience, he worked as a research assistant in the City and Regional Planning Department of METU and took part in various courses including planning studio and design courses. Later on, he worked as an Urban Planner at the Prime Ministry, Undersecretariat of Housing. Since 2003, Dr Ozkan has served as a career specialist at the Ministry of Culture and Tourism, including various positions in different departments involving consultancy and EU screening process on behalf of the Ministry. Between 2006-2009 and 2013-2018, he served twice as the cultural and publicity consultant at our Embassy in Moscow, Russian Federation; on behalf of the Ministry he carried out the activities of our country in the Russian Federation and Belarus mainly in advertising, PR and cultural diplomacy. He served as the Head of Department at the General Directorate of Publicity of the Ministry of Culture and Tourism between 2011-2013. As of 2019, Dr Alper Ozkan is the Deputy General Manager of Fine Arts in charge of Visual Arts. His current responsibilities include activities in the field of plastic art, including national and international contests and exhibitions such as Contemporary Art and Poster Design Contests, Traditional Turkish Arts, Photography, State Painting and Sculpture, which are organized by the Ministry of Culture and Tourism.