Çiğdem DEMİR

1975, Ankara. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü'nden “İhsan Doğramıcı Üstün Başarı” ödülünü alarak birincilikle mezun oldu. Ankara ve Milano'da çeşitli ajanslarda genç sanat yönetmeni olarak çalıştı. Hacettepe Üniv. G.S.F, Grafik Böl.'nde 2001 yılında YL, 2006 yılında ise SY eğitimlerini tamamladı. 2001-2002 “İtalyan Hükümetinin Araştırma Bursu” ile Brera GSF Multimedya Departmanı, Milano - İtalya'da okudu. 2017’de Profesör olan Demir, AHBV Üniv. G.S.F Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

A.B.D, Litvanya, Azerbaycan ve Kıbrıs ‘ta bulunan üniversitelerde konferanslar, çalıştaylar ve tasarım jüriliklerinde yer almıştır. A.B.D, İtalya, Litvanya, Azerbaycan olmak üzere 15 Kişisel sergisi vardır. 51 Ulusal/Uluslarası karma sergi katılımı olan Demir’in , grafik tasarımı alanlarında 6 ödülü de bulunmaktadır. Luzer’s Archive 2014/2015 yılı “200 En İyi İllüstratörler kitabı”nda bir eseriyle yer aldı. İngilizce bir kitabı ve çeşitli dillerde yayınlanmış makale ve bildirileri, tasarım dergilerinde yazıları bulunan Demir, bilimsel ve sanatsal çalışmalarını dijital tasarım, illüstrasyon, tipografi, sergileme tasarımı alanlarında devam ettirmektedir.


1975, Ankara. Graduated from the F.A.F – Graphic Design Dept., Hacettepe Univ. in 1998 in first place. Finished M.A in 2001, Phd in 2006 in Graphic Design Dept. - Social Sciences Institute of Hacettepe Univ.. Studied in Department of Multimedia , F.A.F. at Brera Univ. in Milan, Italy in 2001-2002 with a schoolarship of Italian Government. She is an Professor (since 2017) in the Dept. of Visual Communication, Faculty of Fine Arts – AHBV.

Gave conferences, workshops and paticipated in design juries in U.S.A, Lithuania, Azerbaijan and Cyprus. Has 15 personal exhibitions (U.S.A, Italy, Lithuania, Azerbaijan). 51 National/International exhibitions. Her latest illustration art work was selected and publish in the book of Luzer’s ARCHIVE “200 Best Illustrators Worldwide 2014”. Demir also has 6 awards in Graphic Design, a design book in english, articles in design journals. Produces in digital design, illustration, typography, exhibition design fields.