Levent MERCİN
1968 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne girdi ve 1991 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi’nden 2002 yılında yüksek lisans ve 2006 yılında da doktora derecelerini aldı. 2011 yılında doçent oldu. Mercin 2018 yılında profesör oldu. Onu yurt dışında olmak üzere 14 kişisel sergi açtı. Biri ortak olmak üzere 100 yakın ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. Biri çift yazarlı, diğerinin ise editörlük ve bölüm yazarlığını yaptığı 17 kitabı; akademik dergi ve sempozyum kitaplarında 100 bilimsel makale ve bildirisi yayımlandı. Ulusal ve Uluslar arası sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Bilimsel toplantılarda panelist ve sempozyumlarda oturum başkanlığı görevi ile jüri üyeliklerinde bulundu. Mercin, UNESCO, UNICEF, EUROPEAN UNION, BAP ve Kalkınma Ajansları Projelerinde yürütücülük ve bir kısmında da uzman olarak görev aldı. DPÜ TV’nin kuruluş projesinin yöneticiliğini yaptı.

Born in 1968 at Ceyhan province of Adana. In 1987, entered the Painting-Handiwork Teaching Department at Gazi University and graduated in 1991. Assigned to teacher duty the same year. Gazi University Received Masters degree in 2002 and doctorate degree in 2006. He was take to title assintand proffesor in 2011. Mercin became a professor in 2018. Opened seventeen personal exhibitions ten of which are international. Attended to 100 national and international mixed exhibitions. Published fourteen books, one of them co-written and the other co-written and edited, also published 100 conference and journal papers. Served in national and international social responsibility projects. Attended to Panel and Symposium session chairmen and jury duties. Mercin taken office in the UNESCO, UNICEF, EUROPEAN UNION, BAP and Development Agencies Projects. Mercin was establishmend manage of the DPU TV project.