Uğur ATAN
1969 yılında Kırıkhan / Hatay da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1992 yılında Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Çok Programlı Kulu/Karacadağ Lisesinde, Resim-İş öğretmeni olarak 3 yıl çalıştı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Ana bilim dalı yüksek lisans programından mezun oldu. 1995 yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde, Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 2007 yılında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Graphic Bölümünde, Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007-2010 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2010 Ağustos Öğretim Üyeliğine (Yrd. Doç.Dr.) atandı. 2013 Ekim’de Doçentlik ünvanı aldı . 2019 Şubat’da Profesörlük ünvanı aldı. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Designer, in 1969, Kırıkhan / Hatay was born. Primary, secondary and high school education completed here. Gazi University, Faculty of Education, Arts and Crafts in 1992, graduated from the Department of Education. In 1992, Multi-Program Kulu / Karacadağ High School, worked for 3 years as a teacher of Arts and Crafts. In 1995, Selcuk University, Institute of Social Sciences Department of Art Education graduated from masters programs. In 1995, Dicle University Faculty of Education, began working as a lecturer. In 2007, Gazi University, completed his doctorate at the Institute of Education SciencesIn 2007, Selcuk University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department, began working as a lecturer. 2007-2010 worked as the Head Sculpture Department of the Fine Arts Faculty of Selcuk University.. August 2010 Faculty Members (Assistant Prof.) was appointed. In October 2013 received the title of Associate Professor. Presently working as Professor at the Faculty of Fine Arts, University of Dumlupınar.