yusuf KEŞ
1970 Erdemli de doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Ana Sanat Dalından mezun oldu. 2001 de SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim A.S.D “Görsel İletişimde İllüstrasyonun Kullanım Alanlarına Kuramsal Bir Yaklaşım” tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik ASD dalında “e-grafik.net Elektronik Dergi Tasarımı” konulu doktora tezi çalışmasını Kasım 2006 da tamamladı. Aralık 2008 de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyeliğine yükseltildi. Eylül 2012 de Doçent oldu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümüne Bölüm Başkanı olarak atandı. United Designs, VIDAK (Visual Information Design Association of Korea), COW 2017 Design Biennal Ukraine, Union of Artists of Russia gibi uluslararası kuruluşların poster tasarımı, exlibris ve kaligrafi yarışma ve sergilerine katıldı. Yurt içinde ve yurt dışındaki müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

He was born 1970 in Erdemli. He'd graduated in Gazi University, Vocation Education Faculty, Graphic Department in 1996. He graduated from Social Sciences Institute, Painting Department with his master thesis "A Conceptual Approach to Application Areas of Illustration in Visual Communication" In 2001. He finished his doctorate degree with "e-grafik.net Electronic Magazine Design" thesis at Hacettepe University, Social Sciences Institute, at Graphic Design Department in November 2006. He became Assistant Professor at Suleyman Demirel University Fine Art Faculty Graphic Design department, in 2008. He got Associate Professor Title and was appointed as Associate Professor and Head of the Department of Graphic Design same university in September 2012. He has participated in national and international poster design, exlibris and calligraphy competition and exhibitions, such as, United Designs, VIDAK (Visual Information Design Association of Korea), COW 2017 Design Biennal Ukraine, Union of Artists of Russia and others. His works are in numerous collections in museums and private collections in Turkey and abroad. Currently, he has been working his academics and arts, as head of department SDU Fine Art Faculty Graphic design Department